Regeringen utnämnde i dag den 20 december Cecilia Renfors och Stefan Reimer till justitieråd i Högsta domstolen.

Cecilia Renfors arbetar sedan 2013 som justitieombudsman hos Riksdagens ombudsmän (JO). Dessförinnan arbetade hon i sex år som hovrättslagman i Svea hovrätt. Hon har också erfarenhet av arbete som direktör och myndighetschef vid Granskningsnämnden för radio och tv och som departementsråd och biträdande enhetschef i Justitiedepartementet. Cecilia Renfors tillträder som justitieråd den 2 september 2019.

Stefan Reimer är sedan 2008 chefsrådman vid Helsingborgs tingsrätt. Dessförinnan var han rådman vid samma domstol i sex år. Han har även erfarenhet av arbete som utredare och expert i flera statliga utredningar, främst inom det straffrättsliga och straffprocessuella området. Stefan Reimer tillträder som justitieråd den 25 mars 2019.