Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Niklas Arvidsson och Lotta Maunsbach får Emil Heijnes rättsvetenskapliga pris

Lundaforskare belönas för framstående insatser.

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har tilldelat docent Niklas Arvidsson och universitetslektor Lotta Maunsbach, båda vid Lunds universitet, pris för framstående insatser inom den rättsvetenskapliga forskningen.

Niklas Arvidsson är docent och universitetslektor vid institutionen för handelsrätt. Hans forskning avser huvudsakligen förmögenhetsrättens och associationsrättens områden. 

Lotta Maunsbach är universitetslektor på juridiska fakulteten. I sin forskning intresserar hon sig särskilt för frågor som uppkommer i gränssnittet mellan civil- och processrätt.

Var och en av pristagarna får en prissumma om 100 000 kronor.