Den 10 december 1948 antogs FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 70-årsjubileet av detta dokument, som legat till grund för en lång rad bindande konventioner om mänskliga rättigheter genom åren, firades igår den 10 december vid Uppsala universitet med ett seminarium som fått rubriken Exploring human rights – challenges for society, law and democracy.

Inledningstalare var Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Hon betonade den stora betydelse som FN:s allmänna förklaring har haft och fortfarande har. Förutom att lägga en grund för juridiskt bindande konventioner är den också i sig så kallad hard law, som förbuden mot tortyr och slaveri.

Anne Ramberg pekade också på hur principerna i jubilaren idag på många håll undermineras, inte minst när rättsstaten som ska garantera de mänskliga rättigheterna ifrågasätts och försvagas. I många länder beskärs yttrandefriheten, och civilsamhällets organisationer ses som statens fiender, påpekade Anne Ramberg.

– 1948 år inte bara det år då FN:s allmänna förklaring antogs. Det var också då George Orwell gav ut sin roman 1984, som skildrar en totalitär stat, påpekade Anne Ramberg, som tillade att George Orwell skulle ha förvånats av hur mycket av hans dystopi som förverkligats – och hur snabbt det gick.

Vid seminariet medverkade en rad forskare från olika discipliner, bland annat juridik, statsvetenskap och teologi, för att ge sin bild av utvecklingen av de mänskliga rättigheterna, men också de utmaningar som de möter. Tillsammans gav de en bild av hur det just efter andra världskriget uppkom en unik möjlighet att lägga grunden för universella mänskliga rättigheter.

Även om mycket har gått framåt sedan 1948, enligt forskarna, står världen idag inför många och svåra problem som påverkar de mänskliga rättigheterna. Med dagens politiska läge är det också betydligt svårare, eller rent av omöjligt, för världens länder att enas om sådana breda och universella principer som de i FN:s allmänna förklaring. Flera av forskarna uttryckte därför att det är viktigare än någonsin att vi vårdar dessa principer.