Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info, för november/december.

I nyhetsbrevet kan man bland annat att läsa en aktuell redogörelse för CCBE:s stora konferens om AI och ”human rättskipning” i Lille den 30 november.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 77 även:

  • CCBE:s människorättspris
  • Rapport från EU:s konferens i Wien om rättssystemens effektivitet
  • Europeiska advokatdagen
  • Pro bono-projektet European Lawyers in Lesvos (ELIL) behöver ekonomiskt stöd
  • e-Curia blir obligatoriskt från 1 december 2018 för inlagor till EU-domstolen från partsombud

CCBE-Info 77 (engelska)

CCBE-Info 77 (franska)