Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

DN Lördag uppmärksammar Anne Ramberg i stort reportage

Om skyddet för demokratin och engagemanget i samhällsfrågorna.

Dagens Nyheter Lördag uppmärksammade den 15 december Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i ett stort reportage.

Reportaget tar bland annat upp Anne Rambergs engagemang i mänskliga rättigheter och andra samhällsfrågor liksom hennes oro för demokratin i Sverige – särskilt nämns att hon menar att skyddet för det demokratiska statsskicket borde förstärkas så snart som möjligt.

DN Lördags reportage om Anne Ramberg (Obs! Låst artikel; kräver inloggning)