I dag den 24 oktober startade Advokatdagarna 2019 på Grand Hôtel i Stockholm. Det är nionde gången Advokatdagarna genomförs sedan starten 2011. I år samlar Advokatdagarna fler deltagare än någonsin – deltagarantalet ligger en bit över 700 personer.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander inledde Advokatdagarna med ett välkomsttal, där hon betonade vikten av ett enat advokatsamfund.

Läs Mia Edwall Insulanders inledningsanförande.

Mia_Edwall_Insulander_valkommen_advokatdagarna_2019_Carl_Johan_Erikson.jpg
Mia Edwall Insulander.
Foto: Carl Johan Erikson

Mia Edwall Insulander och Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson överräckte Advokatsamfundets pris 2019 för framstående insatser inom advokatyrket till Maria-Pia Hope. Maria-Pia Hope blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 2001 och är managing partner och VD på Vinge sedan 2012. I motiveringen för priset nämns särskilt hur Maria-Pia Hope har gjort framstående insatser genom att förena yrkesskicklighet med ledarskap och jämställdhetsarbete.

Läs motiveringen till priset.

Maria-Pia_Hope_advokatpris_2019_Carl_Johan_Erikson.jpg
Mia Edwall Insulander, Maria-Pia Hope
och Christer Danielsson vid överlämnandet av priset.
Foto: Carl Johan Erikson

Journalisten Kattis Ahlström talade först med Advokatsamfundets  generalsekreterare Mia Edwall Insulander om samfundet och generalsekreterarskapet. Därefter ledde Kattis Ahlström ett samtal med Mia Edwall Insulander och advokaterna Peter Danowsky och Viktor Banke. Ämnet var advokatrollen och de viktigaste utmaningarna för Advokatsamfundet och advokatkåren.

Advokatdagarna_2019_inledningssamtal_Carl_Johan_Erikson.jpg
Kattis Ahlström, Peter Danowsky, Mia Edwall Insulander och Viktor Banke.
Foto: Carl Johan Erikson

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson talade i sin välkomsthälsning särskilt om advokaternas roll i den aktuella rättspolitiska debatten och betonade att det är en del av advokaternas uppdrag att värna rättsstaten och dess värden.

Christer_Danielsson_valkommen_advokatdagarna_2019_Carl_Johan_Erikson.jpg
Christer Danielsson.
Foto: Carl Johan Erikson

Maria-Pia_Hope_prisdiplom_2019_Carl_Johan_Erikson.jpg
Maria-Pia Hope fick ta emot diplomet för framstående insatser inom advokatyrket och en blombukett vid Advokatdagarna 2019. I samband med priset avsätts också 100 000 kr till Advokatsamfundets pro bono-arbete.
Foto: Carl Johan Erikson