Se bildgalleri från kvällen

Drygt 250 gäster, huvudsakligen advokater, samlades på Advokatsamfundets kansli på cocktail i kväll, den 8 oktober 2019. Gästerna fick träffa Advokatsamfundets nya generalsekreterare Mia Edwall Insulander och en mängd kolleger.

Mia Edwall Insulander framför konstverket You, Me and the Rest of Us.
Generalsekreterare Mia Edwall Insulander framför konstverket You, Me and the Rest of Us.

Mia Edwall Insulander hälsade alla välkomna och fastslog att Advokatsamfundets fantastiska hus ska användas för möten och diskussioner. Hon välkomnade också synpunkter och idéer från alla ledamöter, både vid kvällens sammankomst och framgent.

Generalsekreteraren pekade också på att ett av Advokatsamfundets syften är att verka för sammanhållning mellan advokater, något som möten likt kvällens kan bidra till, menade hon. Mia Edwall Insulander betonade också vikten av att slå vakt om advokatkårens kärnvärden, som hon befarade kunde komma att utmanas.

– Vi tar med oss stoltheten över yrket in i framtiden. Låt oss fortsätta den vägen och värna våra kärnvärden, sa hon.

Gästerna beundrar konstverket You, Me and the Rest of Us.
Gästerna beundrar konstverket You, Me and the Rest of Us.

Mia Edwall Insulander tog också tillfället i akt att inviga det stora glaskonstverket You, Me and the Rest of Us av Philip Baldwin and Monica Guggisberg, som hänger i Advokatsamfundets trapphall sedan slutet av sommaren. Konstverket och konstnärerna bakom det presenterades också kort av galleristerna Elin Forsberg och Anna Bromberg Sellberg från Galleri Glas, som tog initiativet till att You, Me and the Rest of Us nu hänger i Advokatsamfundets trappa.

Mia Edwall Insulander berättar om konstverket.
Mia Edwall Insulander berättar om konstverket.

DJ Bruno.
DJ Bruno skapade stämning.

Mia Edwall Insulander och Linda Mogel från Advokatsamfundets registratur.
Mia Edwall Insulander och Linda Mogel från Advokatsamfundets registratur.