Advokatsamfundets styrelse antog den 3 oktober en ny vägledning för advokater och advokatbyråer som gäller  lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering. Den nya vägledningen ersätter Advokatsamfundets vägledning från 2017.

Från den 1 november 2019 kompletteras penningtvättslagen från 2017 med särskilda regler om tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag. Dessutom träder vissa skärpta bestämmelser i penningtvättsregleringen i kraft den 1 januari 2020.

Advokatsamfundets vägledning informerar om lagstiftningens innehåll och innebörd för advokatverksamheten och ger ledning i praktiska frågor. Vägledningen diskuterar också handlingsrekommendationer och tolkningsfrågor. Dessutom innehåller den information om förändringar i Advokatsamfundets tillsyn och möjligheter att ingripande mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagstiftningen.

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering – den svenska penningtvättslagstiftningen i ett advokatperspektiv