Advokaternas ställning och oberoende riskerar att undermineras genom hot om våld och ifrågasättanden av yrkeskårens kärnvärden. Det skriver Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Mia Edwall Insulander i en debattartikel i Svenska Dagbladet som publiceras på webben den 7 oktober och i den tryckta tidningen den 8 oktober.

Läs artikeln ”Oroande angrepp mot advokaters yrkesroll” på SvD Debatt