Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

”Oroande angrepp mot advokaters yrkesroll”

Mia Edwall Insulander skriver på SvD Debatt.

Advokaternas ställning och oberoende riskerar att undermineras genom hot om våld och ifrågasättanden av yrkeskårens kärnvärden. Det skriver Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Mia Edwall Insulander i en debattartikel i Svenska Dagbladet som publiceras på webben den 7 oktober och i den tryckta tidningen den 8 oktober.

Läs artikeln ”Oroande angrepp mot advokaters yrkesroll” på SvD Debatt