Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev CCBE-Info.

I nyhetsbrevet kan man bland annat läsa en ingående rapport från mötet med CCBE:s ständiga kommitté i Köpenhamn.

I CCBE-Info nr 84 även:

  • Nya Europeiska kommissionen
  • Rapport från konferensen om demokrati, rättsstat och grundläggande rättigheter i Helsingfors 10–11 september
  • Polska advokaten Romana Orlikowska-Wrońska

CCBE-Info nr 84 Engelska Franska