Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundet skeptiskt till anonyma poliser

Mia Edwall Insulander i Ekot om förslaget om anonymiserade poliser.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson uttalade igår måndag, den 14 oktober, sitt stöd för Polisförbundets förslag om att poliser ska anonymiseras i allmänna handlingar. Syftet är att minska möjligheten att hota och trakassera poliser och deras anhöriga.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander ställde sig dock mycket tveksam till förslaget, som enligt henne är problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt.

– Grundprincipen är att den som är satt att utöva våldsmonopol, vilket polisen är, måste kunna identifieras, sa Mia Edwall Insulander i en intervju i Ekot.

Hör inslaget i Ekot.