Förhållandena för många advokater och människorättsaktivister i Turkiet har, sedan det misslyckade kuppförsöket i landet år 2016, varit mycket svåra där många har fängslats och åtalats för landsförräderi och terrorism. Under rådande förhållanden samt mot bakgrund av Turkiets militära agerande nyligen i nordöstra Syrien, är det mycket bekymmersamt att ordföranden för de turkiska advokatsamfunden, Metin Feyzioğlu, i ett TV-program den 12 oktober 2019 i CNN-Türk uttalar att den turkiska armén inte har att ta hänsyn till civilas liv. Ett sådant uttalande kan inte godtas. En advokat och företrädare för ett advokatsamfund har alltid att värna de mänskliga rättigheterna.

Christer Danielsson, ordförande för Sveriges advokatsamfund
Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund