Den nederländske advokaten Derk Wiersum sköts till döds utanför sitt hem i Amsterdam tidigt på morgonen den 18 september.

Derk Wiersum biträdde ett kronvittne i Marengorättegången, ett brottmål mot medlemmarna i en organisation som anklagas för flera mord och mordförsök under de senaste åren. Det antas att mordet på Derk Wiersum har samband med hans yrkesutövning som advokat.

Den nederländska stiftelsen Lawyers for Lawyers, som ger stöd åt advokater världen över som utsätts för hot eller förtryck när de utövar sitt yrke, har gjort ett uttalande om mordet Derk Wiersum i dag den 4 oktober. Sveriges advokatsamfund är en av 34 advokatorganisationer som har skrivit under uttalandet:

Vi, de undertecknade advokatorganisationerna, är djupt chockerade över det brutala mordet på vår nederländske kollega Derk Wiersum. Vi framför våra djupaste kondoleanser till Derk Wiersums familj, vänner, kolleger och alla andra som berörs av hans död.

Derk Wiersum, högt ansedd advokat och adjungerad domare, sköts mitt på ljusa dagen utanför sitt hem i Amsterdam tidigt på morgonen den 18 september 2019. Han företrädde ett kronvittne i den så kallade Marengorättegången, ett uppmärksammat brottmål mot medlemmar i en organisation som anklagas för åtskilliga mord och mordförsök under de senaste åren. Fastän händelsen fortfarande utreds, är det antagligt och högst sannolikt att Derk Wiersums död har samband med hans yrkesverksamhet som advokat.

Detta mord på en advokat, till synes i anknytning till hans arbete, väcker oro för advokaternas säkerhet och utgör ett hot mot rättsstatens funktion och mot ett tillräckligt skydd för rättigheter, inklusive rätten till gottgörelse och en rättvis rättegång.

Advokater måste, liksom domare och åklagare, kunna utföra sitt arbete fritt och oberoende. FN:s grundprinciper för advokatrollen nämner särskilt att ”när advokaters säkerhet hotas på grund av att de utför sina uppgifter, ska de få tillfredsställande skydd av myndigheterna” (princip 17).

Vi välkomnar det snabba och offentliga fördömandet av detta brott och de omedelbara åtgärder som de nederländska myndigheterna har vidtagit för att inleda en utredning, som bör leda till att förövarna identifieras och åtalas. Vi välkomnar också att åtgärder vidtogs snabbt och omedelbart för att skydda advokater och alla andra som behöver skydd i Marengomålet. Vi förväntar oss att de nederländska myndigheterna gör allt som står i deras makt för att säkerställa att advokater kan utföra sitt arbete säkert, fritt och oberoende under alla omständigheter.

Vi är solidariska med alla advokatkolleger, domare och åklagare i Nederländerna, som är i fara därför att de bara utför sitt arbete.

[Undertecknat av 34 advokatorganisationer]

Uttalandet som PDF-dokument med uppgift om alla de undertecknande organisationerna

Den internationella advokatorganisationen International Bar Associations människorättsinstitut IBAHRI fördömer mordet på Derk Wiersum. IBAHRI uttrycker djup oro över den växande trenden med advokater som dödas i samband med sitt arbete och framhåller att sådana angrepp hotar den demokratiska rättsordningen och rättsstaten.

– Angreppen på advokater och medlemmar av rättsväsendet hotar rättsstaten och får inte tolereras. Varje människa har rätt till en rättvis rättegång, och det omfattar rätten till juridiskt ombud. Försvarsadvokater utför en välbehövlig uppgift och ska inte förbindas med sina klienter, sa Anne Ramberg, en av IBAHRI:s ordförande.

– Jag är djupt oroad av det ökande antalet angrepp mot advokat och andra medlemmar av juristyrket världen över. Den här frågan väcktes vid IBA:s årskonferens i Seoul förra veckan i sammanhang med advokater från Myanmar, Sri Lanka, Turkiet, Venezuela och andra länder. IBAHRI är i färd med att utarbetar en verktygsuppsättning för advokater som är i fara, men kraftfulla och snabba åtgärder från nationella regeringar och polismyndigheter är till hjälp. Angrepp mot advokater, inklusive mordet på Derk Wiersum, är absolut förbjudna enligt nederländsk rätt och enligt folkrätten, och de hotar advokaternas oberoende. Därför välkomnar vi de nederländska myndigheternas snabba respons, och IBAHRI kommer noga att följa utvecklingen, sa den andra av IBAHRI:s ordförande, Michael Kirby.