Den 31 januari anordnar Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen ett seminarium om internationell straffrätt och dess utveckling tillsammans med folkrättsåklagarna Karolina Wieslander och Reena Devgun vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Karolina Wieslander skrev propositionen om den nya krigsbrottslagstiftningen som kom år 2014 och hör liksom Reena Devgun (tidigare jurist på Advokatsamfundets kansli) till landets allra skickligaste jurister inom internationell straff- och processrätt.

Utifrån några konkreta och uppmärksammade rättsfall redogör Karolina Wieslander och Reena Devgun för den internationella straffrättens utveckling de senaste åren. Det finns också tillfälle för deltagarna att ställa frågor.

Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av internationell rätt och internationell straffrätt i synnerhet. Vid frågor om seminariet, kontakta Mikael Westerlund i styrelsen för Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen genom e-post mikael.westerlund@advokatdebasso.se.

Tid: Den 31 januari 2019 kl. 18.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Entré 90 kr (70 kr för studenter, pensionärer och arbetssökande)