Tre tisdagar i februari, mars och april anordnas en seminarieserie med titeln ”Temperaturen på rättsstaten Sverige” i Stockholm.

Arrangörer är Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen (ICJ), Frisinnade klubben och ABF Stockholm.

Syftet med seminarieserien är att identifiera de svagheter och behov av förbättringar som finns i och skyddet för demokratin och de mänskliga fri- och rättigheterna i Sverige. Seminarierna syftar till att ge deltagarna kunskap om förändring som är nödvändiga för att demokratiska och mänskliga rättigheter ska vara garanterade och iakttas i Sverige.

Seminarierna har följande teman:

  • Seminarium 1: Hur frisk är rättsstaten Sverige?
  • Seminarium 2: Har vi tillgång till effektiva rättigheter?
  • Seminarium 3: Har vi lika rätt?

Tid: Den 5 februari, den 5 mars och den 2 april kl. 18.00–21.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Anmälan kan göras genom e-post till stellan.garde@telia.com eller till ABF Stockholm, tel. 08-453 41 00 eller info.stockholm@abf.se (ange seminarieserien Temperaturen på rättsstaten Sverige, alla tre eller enstaka seminarium)

Deltagarna bör förbereda sig inför medverkan på seminariet genom att ta del av texten för seminarium 1 och fundera på om det finns ytterligare frågeställningar som borde tas med på något av seminarierna.