Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lämna förslag på nya ledamöter i Advokatsamfundets styrelse

Advokatsamfundets valberedning tar emot förslag på kandidater.

Till Advokatsamfundets ledamöter

Valberedningen ska i enlighet sina instruktioner ge Advokatsamfundets ledamöter möjlighet att lämna förslag till valberedningen för valberedningens övervägande inför valet av styrelseledamöter och ledamöter av disciplinnämnden. Inför valet av huvudstyrelse 2019 ska valberedningen föreslå nya styrelseledamöter från Stockholmsavdelningen, Västra avdelningen, Östra avdelningen och Mellersta avdelningen. Valberedningen tar tacksamt emot förslag på kandidater från dessa avdelningar. I disciplinnämnden ska inga nya ledamöter föreslås.

Förslag skickas till Valberedningen@advokatsamfundet.se senast den 21 januari 2019. Förslaget ska förutom namn även innehålla en kort beskrivning av kandidatens verksamhetsinriktning.