Vissa känslor är generellt olämpliga att visa i en rättssal, som förvåning och irritation. Andra är mer passande. Men alla känslor bör uttryckas subtilt, för att inte advokaten ska drabbas av direkta eller indirekta sanktioner från domaren.

Det berättade Lisa Flower, som föreläste för intresserade advokater och jurister vid Hildarys och Advokat i framtidens lunchseminarium idag den 23 januari. Lisa Flower är verksam vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet.  I oktober 2018 disputerade hon med sin avhandling ”Lojalitetsarbete: Försvarsadvokaters emotionella samspel i svenska rättssalar”. Studien bygger på observationer vid mer än 50 rättegångar i brottmål och intervjuer med 18 försvarsadvokater.

Lisa Flower
Fil. dr. Lisa Flower

Lisa Flower berättade, med exempel från sina studier och rättegångsbesök, om hur försvarare visar sin lojalitet med och sitt engagemang för klienten, men också om strategier för att dölja och hantera olämpliga känslor, som om de kom till uttryck skulle kunna underminera den egna klientens berättelse. Hit hör exempelvis det Lisa Flower kallar "stoneface", där advokaten inte med en min röjer sina egentliga känslor inför en berättelse.

Svenska rättegångar är som regel ganska stillsamma tillställningar. Det lugna tonläget och försvararens subtila signaler kan dock av klienter uppfattas som brist på engagemang, påpekade Lisa Flower. Hon rekommenderade därför advokaterna att i förväg förklara hur en rättegång går till och vad klienten kan förvänta sig för att undvika missnöje och besvikelse.

Läs mer om Lisa Flowers forskning i Advokaten nr 2 2019.