Thomas Buergenthal – den obotlige optimisten

Årets mottagare av Stockholm Human Rights Award, domaren och professorn Thomas Buergenthal, ser hoppfullt på tillståndet i världen trots allvarliga bakslag för de mänskliga rättigheterna under senare år. Situationen i Nordkorea är vad som upprör honom mest i dag. Det är värre i Nordkorea än var det var i Nazityskland, anser överlevaren av Förintelsen.

Thomas Buergenthals livsresa är unik; den rymmer allt från djupaste mörker till en internationell framgångsrik livsgärning i kampen för mänskliga rättigheter och folkrätten.

Läs mer

Svåra avvägningar när tron möter juridiken

På några årtionden har Sverige gått från ett homogent samhälle med statskyrka till det
mångreligiösa land Sverige i dag är. Med mångfalden dyker nya frågor upp inom rättsväsendet. Debattens vågor går höga om böneutrop i svenska städer, huvudduk på arbetet eller vägran att utföra vissa arbetsuppgifter.

Läs mer

Anne Ramberg: Globalist eller nationalist? – Det är frågan 2019

Årets val till EU-parlamentet kommer, som många europeiska val just nu, att handla mycket om vägvalet mellan internationellt samarbete och nationalism. ”Den tiden är förbi när nationalstaten på egen hand godtyckligt kunde bestämma över sina och andras medborgare. Globaliseringen, EU-inträdet och Schengensamarbetet har inte bara bidragit till en ökad rörlighet utan också till minskad makt för nationalstatens politiker att göra som de vill”, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

2018 ett normalår för disciplinnämnden

Antalet disciplinanmälningar mot advokater 2018 var något större än 2017. Den långsiktiga trenden är dock att anmälningarna blir färre, trots att antalet advokater ökar.

Läs mer

Mia Edwall Insulander blir ny generalsekreterare

En humanjurist blir Advokatsamfundets nya generalsekreterare efter Anne Ramberg.

Läs mer

HD prövar frågan om advokats merkostnader

Tingsrätten sa ja till ersättning för merkostnader, men hovrätten ändrade beslutet. Nu prövar HD frågan om en advokats ersättning vid arbete på annan ort än den han är verksam på.

Läs mer

Debatt: Ytterligare något om olydnad

Hur man ska förhålla sig till företeelsen civil olydnad är en svår fråga, speciellt när ­resonemanget förs från allmänetiska utgångspunkter. Det är viktigt att göra klart för sig vilket slags resonemang man för och ha respekt för problematikens komplexitet, särskilt som ämnet kan locka till mindre nyanserade meningsyttringar, skriver advokat Erik Sjöman.

Läs mer

Praktisk juridik: Skärpt lagstiftning för erkännande av utländska barnäktenskap

De svenska lagreglerna om erkännande av utländska barnäktenskap har steg för steg skärpts från år 2004 till år 2018. Advokat Ulf Bergquist och Anna Fayad beskriver de svåra avvägningar som ­lagstiftaren stått inför när denne å ena sidan velat skärpa reglerna för erkännande av utländska barnäktenskap, å andra sidan inte velat införa regler som för enskilda makar skulle ha fått orimliga konsekvenser.

Läs mer

Gästkrönika: ”Två läsk och fyra tunna” eller om att leta fram spännande rättsliga saker ur sin gamla ryggsäck …

Juristarbetets centrala innehåll ses ofta som påfallande konstant. Men de omvälvande samhällsförändringarna för med sig dramatiskt ändrade förutsättningar också för juristen. Det konstaterar Johan Hirschfeldt.

Läs mer

Christer Danielsson: Om rekryteringen av ny generalsekreterare

Advokatsamfundets ordförande berättar om processen för att rekrytera en ny generalsekreterare.

Läs mer