Advokat i framtiden bjuder tillsammans med Hildary in till en lunchföreläsning som gästas av Lisa Flower, forskare och doktor i sociologi.                                

Föreläsningen äger rum onsdagen den 23 januari 2019 kl. 11.45–13.00 i Advokatsamfundets lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm. Lunchen serveras från kl. 11.45. Kom gärna i god tid. Vi inleder med mingel och enklare lunch samt kaffe.

Lisa Flower är forskare och doktor i sociologi vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet. I oktober 2018 disputerade hon med sin avhandling ” Lojalitetsarbete: Försvarsadvokaters emotionella samspel i svenska rättssalar”. Studien – som bygger på observationer vid mer än 50 rättegångar i brottmål och intervjuer med 18 försvarsadvokater – belyser att försvarsadvokaternas arbete utspelar sig i emotionellt laddade men emotionellt begränsade situationer. I en brottmålsrättegång får försvarsadvokaternas lojalitet till sina klienter en central roll. Samtidigt finns sociala regler för hur en advokat får uttrycka känslor i en rättssal. Studien visar hur försvarsadvokater använder sig av känslouttryck och minspel för att bygga upp eller underminera faktapåståenden under rättegången. Många klienter har dock helt andra förväntningar, till exempel att advokaten ska vara mer aggressiv och ifrågasättande.

Varmt välkomna!

Anmälan
Anmälan sker via e-post till irma.lahtinen@advokatsamfundet.se (uppge eventuell födoämnesallergi). Anmälan är bindande. Vänligen betala därefter in 125 kr (inklusive moms) till bankgironummer 5148-7759. På inbetalningen anges referens 4325 samt namn på den deltagare som betalningen avser. 

Sista dag för anmälan är fredagen den 18 januari 2019.