Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nytt nyhetsbrev från CCBE

Nyhetsbrevet CCBE-Info nr 78 finns tillgängligt på webben.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info, för januari 2019.

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om CCBE:s nya ledning, med den portugisiske advokaten José de Freitas som ordförande.

I CCBE-Info nr 78 även:

  • CCBE:s arbete kring e-bevisning.
  • Den sjunde världskongressen mot dödsstraff som hålls i Bryssel från den 26 februari.
  • Danmarks advokatsamfund fyller ett hundra år.

Till CCBE-Info