Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander kommenterade i SVT:s Rapport i går den 27 april ett förslag från Försäkringskassan om att ändra sekretesslagstiftningen, så att myndigheter som grundregel ska få dela information sinsemellan utan att göra en prövning i varje enskilt fall först. Syftet med att ta bort sekretessen för personuppgifter mellan myndigheter är att bekämpa missbruk av de svenska välfärdssystemen.

Mia Edwall Insulander sa att Försäkringskassans förslag är ett långtgående förslag som innebär ett stort ingrepp i den personliga integriteten och som måste utredas noga för att fastställa om det är proportionerligt i förhållande till människors rätt till privatliv och integritet. Hon framhöll att förslaget riskerar att både drabba enskilda individer och skada tilliten till myndigheterna.

– Det finns en risk att det påverkar människor att bli mer återhållsamma med att kontakta myndigheter i vissa situationer för att de är rädda att uppgifterna förs vidare till en annan myndighet, sa Mia Edwall Insulander till Rapport.

Se inslag i SVT