Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism – där Advokatsamfundet ingår – har tagit fram en ny nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021.

Polismyndigheten har sedan 2018 ett samlat ansvar för en samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. En av samordningsfunktionens uppgifter är att ta fram en nationell riskbedömning på området. Bakom bedömningen står 16 myndigheter och Sveriges advokatsamfund.

Den senaste nationella riskbedömningen visar hur bolag och verksamhetsutövare som lyder under penningtvättslagen kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, hur stor risken för detta är och hur stora konsekvenserna för samhället blir om detta sker. Den innehåller dessutom en omfattande sektorskatalog.

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021

Advokatsamfundet har tidigare tagit fram en särskild vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering.