Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander medverkade i SVT:s samhällsprogram Agenda i går den 18 april och diskuterade hemlig avlyssning av gängkriminella.

Mia Edwall Insulander sade att hemliga tvångsmedel innebär risker på två plan, både för enskilda och på samhällsnivå. Hon konstaterade att hemlig avlyssning är integritetskränkande för den som blir utsatt och pekade dessutom på att omfattande övervakning av medborgarna kan få negativa effekter på det demokratiska samhället.

– Om vi har ett samhälle där många blir övervakade på olika sätt, så finns det risker att medborgarna inte vågar utöva sina demokratiska rättigheter som åsiktsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet, sa hon i Agenda.

Hon framhöll också att det inte finns någon definition i lag av vad en gängkriminell är och ifrågasatte vilka som träffas av utökad övervakning.

– Träffar det dem vi faktiskt vet är kriminella, eller träffar det även väldigt många andra, oskyldiga, och hur påverkar det de personerna och vårt demokratiska samhälle i så fall? sa Mia Edwall Insulander.

Mia Edwall Insulander ansåg att den nya lagstiftning om hemliga tvångsmedel som infördes för ett år sedan behöver utvärderas innan ytterligare möjligheter till övervakning införs.

Advokatsamfundet har sedan tidigare varit kritiskt mot förslag om hemlig avlyssning av personer som inte är misstänkta för brott och framhållit riskerna för att stora integritetsintrång görs och för att oskyldiga avlyssnas samt avstyrkte förslaget om att införa hemlig dataavläsning.

SVT Agenda den 18 april 2021 (Mia Edwall Insulander medverkar ca 14.40 in i programmet)

SVT Nyheter: ” Advokatsamfundet kritiskt mot förslag om ökad avlyssning”

Svenska Dagbladet: ”Damberg utesluter inte utvidgad avlyssning”