Uppsala universitet bjuder in till Det europeiska småmålsförfarandet – ett kostnadsfritt seminarium om enklare, snabbare och billigare handläggning av gränsöverskridande tvister om mindre värden.

Seminariet genomförs digitalt den 14–15 april 2021 genom e-mötesverktyget Zoom. Anmälan senast den 12 april.

Det europeiska småmålsförfarandet har inrättas av EU för att förenkla och påskynda samt minska kostnaderna för lösningen av tvister om mindre värden i gränsöverskridande mål. På seminariet presenteras det europeiska småmålsförfarandet och görs en praktisk genomgång av dess användning.

Seminariet arrangeras som en del av Train to Enforce, ett kombinerat forsknings- och utbildningsprojekt med syfte att underlätta den fria rörligheten inom EU för rättsliga avgöranden angående främst betalning. Seminariet är det andra i en serie om tre.

Genom en ovanlig kombination av rättsvetenskaplig forskning och vidareutbildning av jurister är Train to Enforce avsett att öka kunskaperna om de EU-rättsliga möjlig- heterna till verkställighet och det ömsesidiga förtroendet mellan personer verksamma inom EU:s olika nationella rättssystem. Projektet bedrivs av rättsvetare i samverkan med praktiskt verksamma jurister i olika EU-länder.

Uppsala universitet medverkar som partner tillsammans med flera andra europeiska universitet i projektet, som har pågått sedan hösten 2019 och avslutas i år. Ansvariga för projektets svenska del är professor Eric Bylander och docent Marie Linton. De leder seminariet tillsammans med Fredrik Sjövall, advokat och partner, Mannheimer Swartling, och Samuel Rudvall, tillträdande hovrättsråd i Svea hovrätt, vilka har författat De europeiska civilprocessförordningarna – En kommentar (2018).

Program och information om anmälan