Inrikesminister Mikael Damberg meddelade idag den 7 april att regeringen imorgon lämnar en lagrådsremiss om att tidiga förhör under vissa omständigheter ska kunna användas som bevisning i brottmål. Förslaget bygger på en utredning som presenterades 2017, och som fick hård kritik av bland andra Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander intervjuades idag i P1:s Studio ett om regeringens planer. Hon uttryckte i intervjun oro över att misstänktas position i straffprocessen kan försvagas, genom att viktiga förhör genomförs under förundersökningen då den tilltalade fortfarande har ett tydligt informationsunderskott i förhållande till åklagaren.

– Det gör då att den misstänkte inte kan försvara sig på ett fullgott sätt, påpekade Mia Edwall Insulander.

Under kvällen den 7 april uttalade sig Mia Edwall Insulander också i SVT:s rapport om samma fråga. 

Tidskriften Advokaten behandlade i nummer 9 2020 frågan om tidiga förhör, och talade med en rad aktörer om frågorna.

Läs artiklarna i Advokaten.

Lyssna på inslaget i Studio ett (i inslaget medverkar även inrikesminister Mikael Damberg).

Se inslaget från Rapport (kommer cirka 13 minuter in i sändningen)

Läs regeringens pressmeddelande om förslaget. 

Läs Advokatsamfundets remissvar över delbetänkandet Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:98).