Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Risk för att rättssäkerheten för enskilda hotas

Mia Edwall Insulander om den planerade lagrådsremissen om tidiga förhör.

Inrikesminister Mikael Damberg meddelade idag den 7 april att regeringen imorgon lämnar en lagrådsremiss om att tidiga förhör under vissa omständigheter ska kunna användas som bevisning i brottmål. Förslaget bygger på en utredning som presenterades 2017, och som fick hård kritik av bland andra Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander intervjuades idag i P1:s Studio ett om regeringens planer. Hon uttryckte i intervjun oro över att misstänktas position i straffprocessen kan försvagas, genom att viktiga förhör genomförs under förundersökningen då den tilltalade fortfarande har ett tydligt informationsunderskott i förhållande till åklagaren.

– Det gör då att den misstänkte inte kan försvara sig på ett fullgott sätt, påpekade Mia Edwall Insulander.

Under kvällen den 7 april uttalade sig Mia Edwall Insulander också i SVT:s rapport om samma fråga. 

Tidskriften Advokaten behandlade i nummer 9 2020 frågan om tidiga förhör, och talade med en rad aktörer om frågorna.

Läs artiklarna i Advokaten.

Lyssna på inslaget i Studio ett (i inslaget medverkar även inrikesminister Mikael Damberg).

Se inslaget från Rapport (kommer cirka 13 minuter in i sändningen)

Läs regeringens pressmeddelande om förslaget. 

Läs Advokatsamfundets remissvar över delbetänkandet Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:98).