Försvararna är stolta

Den etiska nivån bland landets försvarare är generellt god, och de allra flesta försvarsadvokaterna gör ett gott arbete, anser en rad skickliga försvarare. Samtidigt finns en oro över att etiska felsteg och den debatt de orsakar kan skada kåren, och kanske i förlängningen rättssäkerheten.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Oberoende del 2

Advokatens oberoende är till för klienten och ger en nödvändig balans till statens makt. Om Advokatsam­ fundet förstatligas tar vi ett steg i riktning mot ett auktoritärt samhälle, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Advokatkårens ställning ifrågasatt – Viktigt att skydda oberoendet

I flera grannländer kringskärs advokaternas och advokatorganisationernas självständighet och oberoende. Och även i Sverige höjs röster för bland annat ökad statlig kontroll över tillsynen. Men det finns starka skäl att värna om advokaternas oberoende, anser forskare och advokater.

Läs mer

Bo Victor – passionerad advokat i 55 år: ”Var påläst och älska dina medmänniskor”

I ett rättssäkert samhälle sker förändringar med eftertänksamhet. Men i dag blir rättsfrågor ibland slagträn för politiker, med risk för ogenomtänkta beslut. Det säger advokat Bo Victor, 85, som efter 55 år i yrket har ett unikt perspektiv på samhällsutvecklingen och advokatrollen.

Läs mer

Att möta Jesus i en cell på häktet, eller Att hitta en stund av normalitet – gästkrönika av fängelsepastor Susanne Rodmar

Susanne Rodmar, konsulent för andlig vård i Kriminalvården på Sveriges kristna råd och pastor i Equmeniakyrkan, reflekterar över möten med människor hon har haft på häkten och anstalter.

Läs mer

Peter Nobel: Samerna, staten och sanningen

Visst är samefrågan komplicerad, men att årtionde efter årtionde inte förmå ta tag i den så att vi får en samepolitik i enlighet med vår grundlag och internationell rätt inger inte respekt för våra politiker. Det anser Peter Nobel, jur. dr.

Läs mer

Praktisk juridik av advokat Michael Pålsson: Tankar om rättvisa

Rättvisa är vackert, det håller de flesta människor med om. Men varför visar många praktiskt verksamma jurister så lite intresse för rättvisan i sin yrkesutövning? Har till och med vi advokater blivit så förblindade i vår jakt på den tekniskt fulländade juridiken att vi gått vilse och blivit till rättspositivistiska bödlar? Det frågar sig advokat Michael Pålsson.

Läs mer

Etik: Så ökar du dina chanser att klara advokatexamen

Advokatexamen fyller många blivande advokater med viss oro. Fast rätt förberedd så går det utmärkt för de flesta. En av tio examinander underkänns i genomsnitt.

Läs mer

Christer Danielsson: Om ”gangsteradvokater”

Det är av yttersta vikt att advokattiteln behåller sin positiva värdeladdning. Det är upp till oss alla att bidra till att den gör det, skriver Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Läs mer