– Vi har fått ovanligt många rapporter från advokater om att man är väldigt bekymrad över att man inte har förordnat målsägandebiträde i till exempel våldtäktsmål.

Det  säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i en intervju med SVT Nyheter. Inslaget handlar om att målsägandebiträden, sedan en lagändring 2018, endast förordnas till dess att tiden för att överklaga tingsrättens dom har löpt ut. I de fall där det anses behövas ska hovrätterna förordna biträden på nytt.

Redan i november 2018 fastslog Högsta domstolen att presumtionen för att förordna målsägandebiträde vid sexualbrott gäller även i hovrätten. Trots detta uppger nu advokater att det är vanligt att brottsoffer som utsatts för sexualbrott tvingas klara förhandlingarna i hovrätten utan ett målsägandebiträde vid sin sida.

Mia Edwall Insulander säger i inslaget att hon känner en stark oro att den här lagstiftningen drabbar brottsoffer på ett sätt som inte är rimligt. Hon kommenterar också det faktum att det inte går att få ut statistik över hur många brottsoffer som nekas målsägandebiträden i hovrätterna.

– Att man inte kan utvärdera en sådan här långtgående lagstiftning för brottsoffren tycker jag nästan är oacceptabelt. Brottsoffren förtjänar bättre, säger Mia Edwall Insulander i SVT.

Mia Edwall Insulander har nyligen tagit upp problemen med att brottsoffer nekas målsägandebiträden i sin blogg.

Läs nyheten på SVT:s webbplats.

Se inslaget.

Läs Mia Edwall Insulanders blogginlägg.