Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya kontaktuppgifter till Attunda tingsrätt

Ny organisation på tingsrätten.

Attunda tingsrätt har sedan december 2020 en ny organisation. Den nya organisationen innebär bland annat att ett antal enheter har upphört. I stället finns tre målavdelningar där brottmål, tvistemål och ärenden handläggs. I och med den nya organisationen har handläggarna på målavdelningarna fått nya kontaktuppgifter. De nya kontaktuppgifterna framgår nedan.

Målavdelning 1 (även konkurs och företagsrekonstruktion)

Telefon 08-561 696 01
E-post malavdelning1.attunda.tingsratt@dom.se
E-post konkursenhet.attunda.tingsratt@dom.se

Målavdelning 2

Telefon 08-561 696 02
E-post malavdelning2.attunda.tingsratt@dom.se

Målavdelning 3

Telefon 08-561 696 03
E-post malavdelning3.attunda.tingsratt@dom.se

Registrator, enheten för samordning och arkiv

Telefon 08-561 696 04
E-post attunda.tingsratt@dom.se

Mål enligt EU:s s.k. flygpassagerarförordningar

E-post flygmal.attunda.tingsratt@dom.se

Mer information om Attunda tingsrätt finns på www.domstol.se/attunda-tingsratt.