Attunda tingsrätt har sedan december 2020 en ny organisation. Den nya organisationen innebär bland annat att ett antal enheter har upphört. I stället finns tre målavdelningar där brottmål, tvistemål och ärenden handläggs. I och med den nya organisationen har handläggarna på målavdelningarna fått nya kontaktuppgifter. De nya kontaktuppgifterna framgår nedan.

Målavdelning 1 (även konkurs och företagsrekonstruktion)

Telefon 08-561 696 01
E-post malavdelning1.attunda.tingsratt@dom.se
E-post konkursenhet.attunda.tingsratt@dom.se

Målavdelning 2

Telefon 08-561 696 02
E-post malavdelning2.attunda.tingsratt@dom.se

Målavdelning 3

Telefon 08-561 696 03
E-post malavdelning3.attunda.tingsratt@dom.se

Registrator, enheten för samordning och arkiv

Telefon 08-561 696 04
E-post attunda.tingsratt@dom.se

Mål enligt EU:s s.k. flygpassagerarförordningar

E-post flygmal.attunda.tingsratt@dom.se

Mer information om Attunda tingsrätt finns på www.domstol.se/attunda-tingsratt.