Barnkonventionen som lag:
Mycket arbete återstår för att barns röster ska höras

Efter ett år med barnkonventionen som lag finns fortfarande mycket att göra för att säkra barns rättig­heter. Inte minst handlar det om barns möjligheter att komma till tals och kräva sin rätt. Mycket går åt rätt håll, men på vissa områden kan resursbrist och gamla strukturer rent av leda till försämringar. Och hårdast drabbas de redan sårbara barnen.

Läs mer

Hina Jilani – en okuvlig kämpe

”Som människorättsförsvarare kan jag inte kosta på mig lyxen att vara pessimist. Jag är optimist.” Det säger den pakistanska advokaten Hina Jilani, mottagare av Stockholm Human Rights Award 2020.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Premiär för nya etiksidor

Detta första nummer av tidskriften Advokaten år 2021 innehåller nya etiksidor. Syftet bakom dem är att våra läsare på ett lätt­ tillgängligt sätt ska kunna ta del av aktuella etikfrågor. För klienternas skull kommer vi att arbeta ännu hårdare framöver med etiken. Följ gärna det arbetet genom att bläddra fram till etiksidorna, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Gästkrönika av HD:s ordförande Anders Eka:
Kritik och debatt på den professionella planhalvan

Anders Eka skriver om betydelsen av att de som är verksamma i det rättsliga systemet håller sig på en viss nivå när kritik framförs och att det sker med respekt för de olika roller som finns i rättssystemet. I förlängningen riskerar annars förtroendet för rättsväsendet i stort att undergrävas.

Läs mer

Lustens lov!

Advokat Peter Danowsky skriver en krönika om lustens och arbetsglädjens betydelse för att göra ett gott arbete och utvecklas i sitt yrke.

Läs mer

Praktisk juridik av Thomas Hammarberg:
Barnkonventionen – arbetet har bara börjat

Det är drygt trettio år sedan barnkonventionen antogs av FN och ett år sedan konventionen blev svensk lag. Men det rättsliga, politiska och medborgerliga arbetet för barns rättigheter är ingalunda avslutat utan måste fortsätta, skriver riksdagsledamoten Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter 2006–2012.

Läs mer

Etik: Arbetsgrupp ser över gränsen för straffavgift

Maxbeloppet för den straffavgift som advokater kan åläggas har varit oförändrat sedan 1997. Nu är det dags att se över beloppet, anser Advokatsamfundets styrelse, som har tillsatt en arbetsgrupp.

Läs mer

Christer Danielsson: Om 30 år i yrket

I dagarna är det 30 år sedan jag började på advokatbyrå. Jag ägnade mig under hela biträdande ju­rist­tiden åt en synnerligen blandad kompott: M&A, samverkansavtal, bolagsrätt, konkurrensrätt, tvister och mycket annat. I just den mångfalden av arbetsuppgifter ligger den kanske största skillnaden mellan att vara biträ­dande jurist på en stor affärsjuridisk byrå förr och nu. Advokatyrket är ett av världens bästa yrken. Det tål att upprepas – ofta, skriver Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Läs mer