Antalet häktningar ökar i Sverige, särskilt långa häktningar, och användningen av restriktioner för häktade ökar också. Det är fallet trots att Sverige har fått internationell kritik för hur häktningar tillämpas, framför allt när det gäller användning av restriktioner samt bristen på tidsgränser för häktning och bristen på alternativ till häktning.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander kommenterar de långa häktningstiderna i en TT-intervju som har publicerats i flera dagstidningar. Hon säger att hon tror att ökningen av antalet häktningar bland annat beror på skärpningar av straffen för vissa brott, som medför att obligatorisk häktning tillämpas i fler fall. 

Mia Edwall Insulander hänvisar också till bristande effektivt i brottsutredningarna och pekar särskilt på de långa handläggningstiderna hos Nationellt forensiskt centrum (NFC).

– Advokatsamfundet och andra har under väldigt lång tid påpekat att NFC:s handläggningstider och svarstider är orimligt långa. Det är inte acceptabelt att det leder till att misstänkta får sitta längre i häkte, säger Mia Edwall Insulander till TT.

Mia Edwall Insulander påpekar i intervjun att det är viktigt att Kriminalvården har resurser att placera häktade personer på ett humant och rättssäkert sätt. Hon understryker att det hela är en säkerhetsfråga och att överbelastade häkten och o tillräckliga resurser kan innebära säkerhetsrisker för både personal och intagna.

TT:s nyhet om häktningstiderna i Sydsvenskan