EU-projektet Train to Enforce inbjuder till en kostnadsfri utbildning om det europeiska betalningsföreläggandet. Projektet finansieras av Europeiska unionens program Rättsliga frågor (2014–2020).

Seminariet hålls torsdagen den 11 mars 2021 kl 13.15–16.30 samt fredagen den 12 mars 2021 kl 10.00–12.00 via e-mötesverktyget Zoom. 

Läs mer.