Brottsoffermyndighetens senaste referatsamling finns nu i digitalt format. En nyhet är att det går att söka bland referat och nya beslut. Dessutom är det möjligt att skriva ut enskilda referat och spara länkar. Den digitala referatsamlingen innehåller liksom den tryckta versionen ny praxis, bland annat för olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång och grovt förtal.

Till referatsamlingen.