Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Digital Rakel även i år

Boka den 26 april för årets konferens.

Förra årets lyckade digitala Rakel följs upp med en digital konferens även i år, under eftermiddagen den 26 april.

Huvudtalare blir Sveriges Radios vd Cilla Benkő i samtal med Mia Edwall Insulander om ledarskap och hur Cilla Benkő gör för att leda ett radiobolag från 1925 i en tid när digitalisering, globalisering och coronapandemi helt ritat om spelplanen.

Årets tema är ”Hur ser branschen ut idag? Vad har hänt efter #medvilkenrätt och vad finns kvar att göra?” Detta ska diskuteras vid ett panelsamtal lett av Advokatsamfundets vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock. Nytt för i år är att konferensdeltagarna kan delta i en del av samtalet, som blir interaktiv.

Mer information och anmälan kommer inom kort på Advokatakademiens webbplats.