Umeå rättsakademi inbjuder till ett seminarium omkring hur artificiell intelligens (AI) påverkar eller kommer att påverka samhället i allmänhet och juristrollen i synnerhet. Fem föredragshållare med olika perspektiv kommer med utgångspunkt i den egna verksamheten eller ämnesområdet att tala inom ramen för detta ämne.

Läs mer.