Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Artificiell intelligens – hot och möjligheter

Seminarium, Umeå, den 22 januari.

Umeå rättsakademi inbjuder till ett seminarium omkring hur artificiell intelligens (AI) påverkar eller kommer att påverka samhället i allmänhet och juristrollen i synnerhet. Fem föredragshållare med olika perspektiv kommer med utgångspunkt i den egna verksamheten eller ämnesområdet att tala inom ramen för detta ämne.

Läs mer.