Sverigedemokraternas förslag innebär ett direkt hot mot advokatväsendets oberoende i Sverige. Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare, ordförande och vice ordförande i en replik på den debattartikel av tre sverigedemokratiska politiker som publicerades av Svenska dagbladet den 15 november.

I repliken pekar generalsekreteraren Mia Edwall Insulander, ordföranden Christer Danielsson och vice ordföranden Eva-Maj Mühlenbock bland annat på att det inte är förenligt med advokatens i lag stadgade oberoende roll att förstatliga delar av Advokatsamfundets verksamhet.

De skriver vidare att: "De förslag som framförs av SD-debattörerna skulle innebära ett direkt hot mot advokatväsendets oberoende i Sverige. Advokater har en särskild plikt att värna rättsstaten och bevaka rättssäkerhets- och integritetsintressen. För att kunna utföra den plikten är det helt nödvändigt att advokater fortsatt tillförsäkras ett oberoende i sin yrkesutövning."

Läs repliken.