Advokaten nr 9/2019 omslag

Den bildade advokaten: För konstens skull

Kan konst och konstupplevelser göra dig till en bättre advokat? Det menar i alla fall flera konstälskande advokater. Samtidigt pekar forskare på att konsten kan bidra till att bygga ett företags varumärke och skapa trivsel på kontoret.

Möt advokaterna som låter konsten ta tid och plats i livet och i verksamheten och som på så vis blivit bättre advokater.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Vad som skiljer advokater från andra juridiska konsulter

Min erfarenhet är att allmänheten ofta inte vet skillnaden på advokat och jurist. Det är olyckligt. Syftet med att advokattiteln är skyddad enligt lag är att garantera allmänheten tillgång till oberoende juridiska rådgivare. De etiska reglerna är till för klienten, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Tystnadskulturer kan bli hot mot demokrati och rättsstat

Det behövs ytterligare stora satsningar för att bryta de tystnadskulturer som gör att brott inte kan klaras upp. Tystnaden riskerar annars att bli ett hot inte bara mot enskilda individer utan mot hela rättsstaten och demokratin, skriver Brå i en ny rapport.

Läs mer

Stress i advokatvärlden: Var tredje kvinna på affärsbyrå i riskzonen för utbrändhet

Drygt 15 procent av de manliga affärsadvokaterna och 30 procent av de kvinnliga löper risk att drabbas av utbrändhet, enligt psykologen Jens Näsström. Han anser att det nu är hög tid att fler advokatbyråer tar frågan om stress på allvar.

Läs mer

Gästkrönika: Rätten till en rättvis rättegång, till att inte utsättas för tortyr

Exemplen på människorättsadvokater som utsätts för repressalier och tystas av repressiva regimer är tyvärr många, konstaterar Ami Hedenborg, pressansvarig och talesperson, Amnesty i Sverige.

Läs mer

Hans Corell: Internationell straffrätt – tankar inför framtiden

Den internationella straffrätten har utvecklats kraftfullt under efterkrigstiden. Men det saknas inte utmaningar i dag. Den internationella brottmålsdomstolen, ICC, befinner sig i en allvarlig situation. Och många frågar sig hur IS-terrorister i Syrien ska kunna ställas inför rätta. Det konstaterar Hans Corell, tidigare undergeneralsekreterare för rättsliga frågor i Förenta nationerna och FN:s rättschef.

Läs mer

Månadens advokater Ingrid Olsson och Erika Olofsson: Att hålla förhör betraktas som en ädel konst av skotska advocates

Ingrid Olsson, Advokatbyrån Lundia i Lund, och Erika Olofsson, Gernandt & Danielsson i Stockholm, deltog i årets European Lawyers’ Programme, som ordnas av skotska Faculty of Advocates och European Lawyers’ Association. Under ett par månader fick de följa domare och advokater i Edinburgh.

Läs mer

Christer Danielsson: Om Advokatdagarna

I sitt hälsningsanförande vid Advokatdagarna den 24 oktober betonade Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson att det är advokaternas uppdrag att värna rättssäkerhet och rättsstatliga värden samt att advokaternas och Advokatsamfundets röst i den rättspolitiska debatten är viktigare än på mycket länge.

Läs mer