Stockholm Human Rights Award, som i år delades ut för elfte gången, överlämnades av Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Mia Edwall Insulander och IBA:s ordförande Horacio Bernardes Neto vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen i kväll den 4 november. Utmärkelsen tilldelades i år David Miliband och International Rescue Committee (IRC), den humanitära biståndsorganisation som han leder.

Se hela prisceremonin som webbfilm:
Stockholm Human Rights Award Ceremony 2019 from International Bar Association on Vimeo.

Award-D_Miliband-Mia_Edwall_Insulander_Sw_Bar-Horacio_Bernardes_Neto_IBA-MICKE_LUNDSTROM-T0I4651_375.jpg
David Miliband tog emot priset av Mia Edwall Insulander och Horacio Bernardes Neto.
Foto: Micke Lundström

Mia Edwall Insulander välkomnade pristagaren och gästerna till prisceremonin och presenterade årets pristagare. Hon pekade på att rättsstaten och de mänskliga rättigheterna idag är utsatta för flera olika hot, bland annat i form av protektionism, nationalism och populism, men också eskalerande militära konflikter, miljöförstöring och klimathot.

Läs generalsekreterarens tal.

SHRA-2019-WELCOME-MIA-EDWALL-INSULANDER-CROPPED-TOM-KNUTSON20191104_3518_375.jpg
Mia Edwall Insulander hälsade de närvarande välkomna och berättade om David Milibands och International Rescue Committees bakgrund.
Foto: Tom Knutson

David Miliband tackade för priset som han sade sig ta emot för IRC:s 13 000 anställda och 15 000 volontärer i sammanlagt 40 länder i världen. Han pekade på att IRC vuxit fram ur en strävan att hjälpa judar att fly undan förföljelsen i Europa på 1930-talet, men att organisationen idag bedriver en stor del av sitt arbete i muslimskt dominerade stater.

Speech-D_Miliband-MICKE_LUNDSTROM-T0I4693_375.jpg
Pristagaren David Miliband tog tillfället i akt att nämna flera brännande frågor för världen i sitt tacktal.
Foto: Micke Lundström

– Mitt budskap till er ikväll är att vi behöver er hjälp med att skydda och upprätthålla den idé om mänskliga rättigheter som var vägledande för det sena 1900-talets strävanden. Vi ser idag en trefaldig kris runt om i världen, vilket gör kvällens pris ännu mer brännande. Priset är inte bara en ära. Det bör också ses som en uppmaning att samlas, sa David Miliband.

Kriserna är, enligt Miliband, för det första den enorma omfattningen av dagens flyktingkris, med 70,8 miljoner människor på flykt undan krig, förföljelse eller katastrofer. För det andra skapar dagens politiska spel en kris, där man tävlar om att lägga skulden på flyktingar, främlingar och andra utsatta grupper. För det tredje, menade David Miliband, har den humanitära sektorn hittills inte lyckats möta de utmaningar som situationen skapat. Priset kan fylla en viktig funktion genom att rikta sökarljuset på dessa kriser, sa David Miliband.

David Miliband avslöjade också att IRC nu startar verksamhet i Sverige, med ett kontor i Stockholm och en svenskspråkig webbplats, www.rescue-se.org.

Läs David Milibands tal.

David Miliband och Mark Ellis, VD för International Bar Association, IBA, talade därefter under en frågestund om bland annat flyktingkrisen och skillnaden mellan migration av ekonomiska skäl och verkliga flyktingar, en skillnad som David Miliband var mån om att upprätthålla.

Q&A_D_Miliband-Mark_Ellis_IBA-MICKE_LUNDSTROM-T0I4951_375.jpg
IBA:s VD Mark Ellis ledde samtalet med David Miliband om aktuella frågeställningar.
Foto: Micke Lundström

Miliband varnade också för att fokusera allt för mycket på de enorma problem som vi lever med och står inför. Risken är att en sådan inriktning skapar en känsla av uppgivenhet, menade han. Istället är det viktigt att lyfta fram de lösningar och de resurser som faktiskt finns.

Mark Ellis tog också upp utvecklingen i Milibands hemland, och frågade om den inte går i samma riktning som den protektionism och nationalism som präglar Trumps USA. David Miliband, själv motståndare till Brexit, höll med och konstaterade att den brittiska demokratin, oavsett om Brexit genomförs eller inte, kommer att behöva en lång reparationsprocess.

SHRA-2019-AUDIENCE-TOM-KNUTSON20191104_3515_375.jpg
Berwaldhallen i Stockholm var som vanligt fylld av intresserade åhörare vid prisceremonin.
Foto: Tom Knutson

En lång rad gäster från politiken, rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren, samt ledande förkämpar för rättsstaten deltog vid prisceremonin.

SHRA-2019-FRONT-ROW-CROPPED-TOM-KNUTSON20191104_3522_375.jpg
På plats i Berwaldhallen fanns bland andra nuvarande och tidigare ministrar och ambassadörer samt representanter för Advokatsamfundets, IBA:s och ILAC:s ledningar.
Foto: Tom Knutson

Vid ceremonin medverkade också mezzosopranen Malena Ernman, som tillsammans med gitarristen Mats Bergström underhöll gästerna med tre stycken: inledningsvis Händels Lascia ch’io pianga, Rodgers & Hammersteins You’ll Never Walk Alone, som också är officiell sång för fotbollsklubben Liverpool FC, och slutligen Rossinis Una voce poco fa ur Barberaren från Sevilla, där hon drog ner jubel från publiken.

SHRA-2019-MALENA-ERNMAN-1-CROPPED-TOM-KNUTSON20191104_3517_375.jpg
Mats Bergström ackompanjerade Malena Ernman på gitarr.
Foto: Tom Knutson

SHRA-2019-MALENA-ERNMAN-ROSSINI-TOM-KNUTSON20191104_3524_375.jpg
Malena Ernmans tolkning av Rossinis Una voce poco fa följdes av jubel från publiken i Berwaldhallen.
Foto: Tom Knutson

Om IRC och David Miliband
Under 2018 hjälpte International Rescue Committee (IRC) och dess internationella samarbetspartners 2 175 barn och föräldrar som sökte asyl i USA samt omlokaliserade 5 374 flyktingar och innehavare av särskilt immigrantvisum till USA till 25 städer. Utöver det pågående arbetet i USA tillhandahåller IRC rent vatten, husrum, hälsovård och utbildning till personer i konfliktdrabbade områden som Myanmar, Syrien och Jemen.

David Miliband har som barn till judiska flyktingar som flydde till Storbritannien efter andra världskriget ett personligt intresse av att stödja människor som har tvingats lämna sina hem på grund av krislägen.

David Miliband var ledamot av det brittiska parlamentet 2001–2013. Han utsågs till brittisk miljöminister 2006 och var därefter Storbritanniens utrikesminister 2007–2010.

Om Stockholm Human Rights Award
Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Utmärkelsen delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

SHRA-2019-PRIZE-SCULPTURE-TOM-KNUTSON20191104_3514_375.jpg
Stockholm Human Rights Award, som består av en glasskulptur och ett diplom, delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.
Foto: Tom Knutson