Den europeiska avdelningen av International Academy of Family Lawyers (IAFL) har utlyst 2020 års upplaga av sin årliga uppsatstävling IAFL European Chapter Young Lawyers Award.

Tävlingen är öppen för familjerättsadvokater i Europa som har varit verksamma i upp till 10 år. Biträdande jurister är också välkomna att delta i tävlingen.

Ämnet för 2020 års tävling är ”Brexit and International Family Law”. IAFL förklarar ämnet på följande sätt.

Brexit will probably happen at the end of October, and after 20 years of construction of European law in family matters, it will create a big change in the relations between the United Kingdom and the rest of Europe in family matters. It will be interesting to see from the young lawyers educated and trained with the European regulations, how they anticipate such change?

Uppsatsen ska omfatta högst 3 000 ord. Den ska helst skrivas på engelska, men om den tävlande vill skriva på sitt eget språk finns möjlighet att få uppsatsen översatt. Uppsatsen får inte vara publicerad tidigare. Vinnaren får ett pris på 1 000 euro, och inbjuds också att presentera uppsatsen under 10–15 minuter vid den internationella familjerättskonferensen i Kiev den 19–20 mars 2020. Andra- och tredjepristagaren får 500 euro vardera. De tre pristagarna får också fritt deltagande i familjerättskonferensen samt bidrag till resa och logi.

Tävlingsbidragen ska sändas i elektronisk form till Ali Massey på IAFL, e-post ali.massey@iafl.com, senast den 15 januari 2020.

Läs mer om IAFL European Chapter Young Lawyers Award 2020