2019 års pris för mänskliga rättigheter från Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE, går till fyra iranska advokater. Samtliga fyra sitter i fängelse, dömda till långa fängelsestraff för olika brott som rör arbetet som advokater eller att de förespråkat mänskliga rättigheter. Tre av pristagarna väntar också på att piskstraff ska verkställas.

De fyra pristagarna är:

Nasrin Sotoudeh, framstående advokat inriktad på att företräda kvinnor och barn som utsatts för våld i hemmet. Hon har också försvarat en rad iranska aktivister och journalister. Nasrin Sotoudeh är dömd till 38 års fängelse och 148 piskrapp.

Abdolfattah Soltani, advokat som försvarat många politiska fångar, fängslad sedan 2011. Soltani har också varit med och grundat en organisation för människorättsförsvarare. Abdolfattah Soltani lider av allvarliga hjärtproblem. Han är dömd till tio års fängelse.

Mohammad Najafi, advokat som försvarat många politiska fångar. Dömd till 17 års fängelse och 74 piskrapp.

Amir Salar Davoudi, advokat som försvarat politiska fångar samt personer från etniska eller religiösa minoriteter. Dömd till 30 års fängelse, 111 piskrapp samt böter motsvarande närmare 40 000 kronor.

CCBE:s pris för mänskliga rättigheter utdelas årligen sedan 2007. Syftet är att hedra framstående advokater eller advokatorganisationer som hängivet och självuppoffrande verkat för grundläggande värden. Priset delas ut av CCBE:s ordförande vid organisationens plenarmöte.