Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Utvidgad beredskap i tingsrätterna från den 1 april 2020

Regeringen har beslutat om ökad jourberedskap för att förordna försvarare.

Regeringen har nu beslutat om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. Detta innebär att tingsrätterna från och med den 1 april 2020 ska ha en utökad beredskap för att bland annat förordna försvarare utanför kontorstid.

Ansvaret för att organisera och planera beredskapen ligger på Domstolsverket, som ska meddela föreskrifter.

Se regeringens beslut.