Advokatsamfundet riktar i en skrivelse till Kriminalvården stark kritik mot Kriminalvårdens beslut om att personer som är intagna i häkte eller anstalt inte längre ska få ta emot eller inneha andra medel än sådana som utgör utbetalning från Kriminalvården eller som utgör ersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Enligt Advokatsamfundet kan beslutet ifrågasättas bland annat utifrån de intagnas rättighetsperspektiv och riskerar även att leda till en rad komplikationer för offentliga försvarare.

Advokatsamfundets skrivelse till Kriminalvården med synpunkter på beslut om intagnas medel

Kriminalvårdens beslut den 24 februari 2020 om ny hantering av intagnas medel