På torsdag, den 20 februari, väntas riksdagen besluta om ett nytt hemligt tvångsmedel, hemlig dataavläsning. Tvångsmedlet ger polisen möjlighet att avläsa krypterad, digital kommunikation med hjälp av virusprogram eller så kallade trojaner.

Planerna på hemlig dataavläsning har fått hård kritik från bland andra Advokatsamfundet. Igår, den 18 februari, medverkade generalsekreterare Mia Edwall Insulander i såväl Sveriges radios Ekot som i SVT:s Rapport.

Mia Edwall Insulander pekade på att förslaget är allt för långtgående.

– Vi har rätt till ett privatliv, att vara fredade från statens kontroll. Man ska inte glömma att det här inkräktar på det, sa hon i Ekot.

I sitt remissvar till den utredning som föregick propositionen avstyrkte Advokatsamfundet förslaget och anslöt sig till det särskilda yttrande som samfundets expert Anne Ramberg fogat till betänkandet. Även andra tunga remissinstanser ansåg förslaget vara allt för ingripande.

Lyssna på inslaget i Ekot.

Se inslaget på Rapport. Inslaget startar efter cirka 10 minuter och 40 sekunder.