Enligt regeringen är det är viktigt med tydliga och konsekventa påföljder för att förebygga och hindra att unga personer fortsätter att begå brott. I dag saknas i vissa fall ett påföljdsalternativ som är trovärdigt och lämpligt vid allvarlig brottslighet och i återfallssituationer.

– Den här påföljden kommer att täppa till en lucka i påföljdssystemet i de fall där en ung person har begått allvarlig brottslighet, men det inte finns tillräckliga skäl för sluten ungdomsvård. Ungdomsövervakning kommer därmed att kunna väljas som påföljd vid bland annat allvarligare våldsbrott och rån, men också vid till exempel grova vapenbrott och narkotikabrott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Lagrådsremiss: Ungdomsövervakning