Stockholms tingsrätt har förnyat beslutet om säkerhetskontroll vid tingsrättens lokaler på Scheelegatan 7 i Stockholm. Säkerhetskontroll ska genomföras vardagar under tiden från och med den 13 februari till den 12 augusti 2020.

Säkerhetskontrollen omfattar dem som har kallats att närvara vid en förhandling och övriga besökare. Den omfattar inte advokater.

Tingsrättens beslut den 7 februari 2020