Advokatsamfundet söker en jurist som har mycket goda juridiska kunskaper för anställning som handläggare vid Advokatsamfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad. Notariemeritering eller annan motsvarande erfarenhet är en merit.

Anställningen innefattar bland annat att handlägga disciplin-, inträdes- och konsumenttvistärenden samt att upprätta förslag till beslut i disciplin- och konsumenttvistärenden. Som handläggare deltar du också som sekreterare i disciplinnämndens prövningsavdelningar, som föredragande i samfundets huvudstyrelse eller som sekreterare i Konsumenttvistnämnden. Till detta kommer en rad andra arbetsuppgifter, såsom rättsutredningar och framtagande av underlag till ståndpunkter och anföranden. Arbetet innefattar omfattande kontakter med advokater och allmänheten.

Närmare upplysningar lämnas av juristen Hannes Grufman.

Skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg och uppgift om tillträdesdag skickas till

Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

eller till Christina.Mattsson@advokatsamfundet.se.

Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 1 april 2020.