Sveriges advokatsamfund har i dag den 18 maj, tillsammans med Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE), Europeiska juristföreningen för demokrati och mänskliga rättigheter i världen, European Criminal Bar Association samt norska Advokatforeningens människorättskommitté, undertecknat ett gemensamt uttalande till stöd för den ryske advokaten Ivan Pavlov.

Ivan Pavlov är en framstående människorättsadvokat och direktör för Komanda 29 (på engelska Team 29), en sammanslutning av jurister och journalister som arbetar för offentlig tillgång till myndighetsinformation och som ger rättshjälp till offer för rättsliga övergrepp.

Den 26 april gjorde Komanda 29 det känt att sammanslutningen skulle företräda den fängslade ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnijs organisation Stiftelsen för kamp mot korruption i en rättsprocess där staten vill få Navalnijs organisationer förklarade som olagliga extremistgrupper.

Fyra dagar senare, den 30 april, gjorde den ryska federala säkerhetstjänsten FSB husrannsakan på advokat Pavlovs hotellrum, i Komanda 29:s lokaler och i Pavlovs hem, och Pavlov greps och förhördes.

Advokat Pavlov anklagas för ”yppande av uppgifter ur en förundersökning”, ett brott som kan leda till straff mellan 80 000 rubel i böter upp till 3 månaders fängelse enligt den ryska strafflagen, i samband med sitt uppdrag som ombud för journalisten Ivan Safronov, som är anklagd för högförräderi. Advokat Pavlov har släppts ur arresten, men är förbjuden att använda telefon och internet.

Advokatorganisationerna som står bakom uppropet konstaterar att den ryska statens åtgärder mot advokat Pavlov och Komanda 29 innebär brott mot yttrandefriheten och rätten till en rättvis rättegång. Enligt advokatorganisationerna innebär frihetsberövandet av advokat Pavlov och de restriktioner som han underkastas dessutom ett brott mot principen om advokaters oberoende och utgör rättsliga trakasserier i strid med både FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och Europakonventionen.

FN:s grundläggande principer om advokaternas roll slår fast att en advokat inte får hindras i att fullgöra sina yrkesplikter. Advokater ska vara fria att utöva sitt yrke och att företräda sina klienter utan yttre inblandning och utan att identifieras med sina klienter eller sina klienters sak.

CCBE, Europeiska juristföreningen för demokrati och mänskliga rättigheter i världen, European Criminal Bar Association, norska Advokatforeningens människorättskommitté och Sveriges advokatsamfund uppmanar därför de ryska myndigheterna att lägga ned rättsprocesserna mot advokat Ivan Pavlov och Komanda 29 och att upphöra med att trakassera dem, samt att respektera rättsstatens principer och advokaternas rättigheter och yrkesroll.

De fem advokatorganisationernas gemensamma uttalande till stöd för advokat Ivan Pavlov