Advokaterna och akademin: Advokater bygger broar mellan teori och praktik

Advokater fyller en viktig funktion vid landets juristutbildningar. Som lärare och föreläsare blir de brobyggare över klyftan mellan teori och praktik, och kanske kan de också bidra till att minska den betygshets som fortfarande råder. Men trots att de undervisande advokaterna trivs och är uppskattade av studenterna finns det både praktiska och ideologiska hinder för advokater som vill dela med sig av sina kunskaper.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Oberoende och den egna klienten – del 3

Ingen ska behöva tvivla en sekund på advokaters integritet och på att de upprätthåller ett oberoende både gentemot staten och andra aktörer och i förhållande till den egna klienten, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Rakelkonferensen: Tystnaden kan inte brytas en gång för alla

Uppropet #medvilkenrätt har lett till ökad öppenhet och transparens i advokat- och juristvärlden. Men för att komma framåt måste vi fortsätta att praktiskt göra jämställdhet och bryta rådande normer, menade deltagarna i paneldebatten om arbetet efter uppropet #medvilkenrätt, vid årets Rakelkonferens.

Läs mer

Advokat Leif Ljungholm: Tänker ännu inte släppa taget

Ordförandeposter intresserar honom – oavsett om det har handlat om elevrådet i skolan eller Advokatsamfundet. Vid 76 års ålder är advokat Leif Ljungholm välrenommerad inom affärsjuridiken och är vice ordförande i samfundets disciplinnämnd, vars existensberättigande nu ifrågasätts.

Läs mer

Gästkrönika av riksdagens talman Andreas Norlén: Demokratin – aldrig en gång för alla vunnen

Vi får inte ta demokratin för given. Den möter hot och utmaningar också i vårt land, också i dag. Att bidra till en stärkt demokrati är ett sätt att förvalta arvet från demokratins genombrott, skriver talmannen Andreas Norlén.

Läs mer

Ett öppet brev till Sveriges advokatsamfund och Riksåklagaren från advokat Thomas Olsson

”Den hånfulla och arroganta attityd som allt fler åklagare uppvisar i debatten och på sociala medier måste på något sätt stävjas innan den underminerar den respekt för varandra som är en förutsättning för att systemet ska fungera”, skriver Thomas Olsson. Han uppmanar Advokatsamfundet att snarast ta initiativ till överläggningar med Riksåklagaren om att utarbeta en policy för hur åklagare och advokater ska bemöta varandra i det offentliga.

Läs mer

Praktisk juridik av advokat Hans Kindstrand: Vindkraftsjuridik – ett nytt arbetsområde för advokater

Utbyggnaden av vindkraft innebär stora risker för miljöskador. Men bestämmelserna om skadestånd för miljöskador borde inte finnas i miljöbalken utan i stället i skadeståndslagen. Och den opartiska domstol som kan erbjuda en rättvis rättegång i miljöskademål är en allmän domstol – inte mark- och miljödomstolen, som tidigare har lämnat tillstånd till den skadebringande anläggningen. Det anser advokat Hans Kindstrand.

Läs mer

Etik: Viktigt att inte det fria advokatvalet äventyras

Att anställda jurister och advokater byter arbetsplats väcker en rad etiska frågor. Advokaterna Magnus Wallander och Åsa Erlandsson reder ut vad som gäller.

Läs mer

Christer Danielsson: Om tidskriften

Tidskriften Advokaten är i realiteten en bred juridisk nyhetstidning som innehåller mycket mer än bara det som direkt berör oss advokater, skriver Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Läs mer