Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Linda Haggren blir nytt justitieråd i HFD

Tillträder den 1 september.

I dag den 20 maj har regeringen utnämnt Linda Haggren till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Linda Haggren arbetar som finansråd och avdelningschef i Finansdepartementet sedan 2014. Under åren 2005–2014 hade hon tjänster som rättssakkunnig, kansliråd och departementsråd och enhetschef i Finansdepartementet. Hon har också erfarenhet av arbete som regeringsrättssekreterare i Regeringsrätten, nuvarande HFD. Hon blev kammarrättsassessor år 2000.

Linda Haggren tillträder som justitieråd i HFD den 1 september 2021.