I dag den 20 maj har regeringen utnämnt Linda Haggren till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Linda Haggren arbetar som finansråd och avdelningschef i Finansdepartementet sedan 2014. Under åren 2005–2014 hade hon tjänster som rättssakkunnig, kansliråd och departementsråd och enhetschef i Finansdepartementet. Hon har också erfarenhet av arbete som regeringsrättssekreterare i Regeringsrätten, nuvarande HFD. Hon blev kammarrättsassessor år 2000.

Linda Haggren tillträder som justitieråd i HFD den 1 september 2021.