I en replik på webbplatsen Dagens Juridik bemöter i dag Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander tillsammans med advokat Ann Bergström en tidigare debattartikel om advokattiteln som kvalitetsstämpel.

I svaret på debattartikeln framhåller Mia Edwall Insulander och Ann Bergström skillnaderna mellan advokater och andra jurister och understryker att det är viktigt att klienter är medvetna om skillnaderna innan de väljer hos vem de söker rådgivning.

De betonar särskilt de fördelar och den klientnytta som lagreglerna om advokaternas långtgående tystnadsplikt och skyldighet att iaktta de etiska reglerna om god advokatsed innebär. De beskriver dessutom både Advokatsamfundets tillsyn över advokaterna, den noggranna prövning som sker innan en sökande antas som advokat, kravet på professionell vidareutbildning för advokater och skyldigheten för advokater att ha ansvarsförsäkring.

Repliken i Dagens Juridik: ”Det går inte att bortse från att advokattiteln innebär fördelar för klienten”