Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Film om varför man ska välja en advokat

En film som nu sprids i sociala medier kan väcka intresse och kanske öka kunskapen om vad advokattiteln står för.

Vad skiljer en advokat från andra jurister, egentligen? Det är nog en fråga som många familjerättsadvokater har stött på. Det råder dessutom hård konkurrens just inom familjerätten, och många advokater har efterlyst hjälp från Advokatsamfundet med att marknadsföra varumärket advokat och de speciella regler som omger advokatyrket.

Advokatsamfundet har tagit fram en kort film om advokaten och vad advokaten kan bistå med, för användning i sociala medier. Filmen följs av en informationstext riktad till privatpersoner som kan ha frågor kring till exempel vårdnad av barn, arv eller fastighetsköp.

Filmen och det tillhörande budskapet lanseras i dag den 7 maj i olika sociala medier. Filmen har distribuerats till familjerättsadvokater för nedladdning och delning. Det är fritt för alla advokater att dela och sprida filmen i de kanaler de använder. Filmen kan också ses på Advokatsamfundets Youtubekanal och på Advokatsamfundets konton i sociala medier.

Se filmen på Youtube.